روابط عمومی شرکت برق منطقه ای سمنان
سال 1401، تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

بهینه سازی پستهای انتقال و فوق توزیع شرکت برق منطقه ای سمنان

بهینه سازی ساختمانی و استاندارد سازی سیستم روشنایی و تهویه باتریخانه های پست های انتقال و فوق توزیع استان سمنان اتمام یافت .

مدیر دفتر فنی نظارت بر تولید معاونت بهره برداری شرکت برق منطقه ای سمنان با اعلام این خبر گفت: با توجه به بعضی از نواقص موجود در باتریخانه های پست های 230 کیلوولت دامغان و شاهرود ، 63 کیلو ولت شهید کریمی و بسطام از جمله کاهش زیاد سطح الکترولیت باتری های اسیدی به خاطر گرم شدن باتری خانه ها ناشی از پدیده گلخانه ای شدن توسط نور از طریق درب و پنجره ها و همچنین نداشتن استانداردهای ضد انفجار در مورد روشنایی و فن باتری خانه اصلاحاتی در این مکان ها انجام گردید.

مهندس مجید غایبی ، مدیر دفتر فنی نظارت برتولید شرکت برق منطقه ای سمنان با اشاره به اقدامات انجام شده در فرایند بهینه سازی پست ها انتقال و فوق توزیعافزود : کندن درب و پنجره های قدیمی، مسدود نمودن پنجره های قدیمی ، تعویض درب های قدیمی با درب های جدید بدون پنجره به خاطر جلوگیری از پدیده گلخانه­ای شدن، جابه جایی مکان فن باتری خانه به خاطر تهویه بهتر گاز هیدروژن، تهیه فن های ضد انفجار سه فاز با دبی متناسب با تعداد و نوع باتری ها و حجم باتری خانه ها ، ساخت و تعویض دریچه های ورودی هوا همراه فیلتر متناسب با دبی فن های ضد انفجار، تعویض روشنایی قدیمی با لامپهای مهتابی ضد انفجار با توجه به شدت روشنایی مورد نیاز در باتری خانه ها و همچنین ساخت تابلو مجزا جهت کنترل روشنایی و فن باتریخانه و نصب آن در موقعیتی مناسب از فضای پست را از دیگر اقدامات انجام شده در این خصوص می باشد .

مهندس غایبی با اشاره به اعتبار4500میلیون ریالی پروژه فوقبیان داشت: استاندارد سازی باتریخانه پست های انتقال و فوق توزیع استان سمنان جهت ارتقای ایمنی و افزایش ضریب پایداری شبکه به مرور در تمامی پست های برق استان اجرا خواهد شد.

 
 
تاریخ:
1401/06/16
تعداد بازدید:
79
منبع:
سال 1401، تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین
Powered by DorsaPortal