در مراسم دهمین جشنواره ملی نظام پیشنهادها انجام شد :

 انتخاب مدیر عامل برق منطقه ای سمنان به عنوان مدیر حامی برتر نظام پیشنهادها ی کشور

 مدیر عامل برق منطقه ای سمنان به عنوان مدیر حامی برتر نظام پیشنهادهای کشورانتخاب شد .

دهمین جشنواره ملی نظام پیشنهادها با حضور جمعی از مدیران و معاونین و کارکنان شرکتها و دستگاههای اجرایی کشور در محل سالن علامه امینی دانشگاه تهران بر گزار گردید .

در این مراسم مهندس محمد ولد خانی با اهداء لوح تقدیری ازمهندس سید علی اکبر صباغ مدیر عامل شرکت برق منطقه ای سمنان به جهت حمایت و پایبندی و توسعه نظام پیشنهادها به عنوان مدیر حامی برتر تقدیر کرد .

در قسمتی از این لوح تقدیر آمده است : "با تاییدات ایزد منان و بر اساس ارزیابی های بعمل آمده در دهمین جشنواره ملی نظام پیشنهادها"سال 98 "نظر به حمایت و پایبندی جنابعالی در استقرار و توسعه نظام پیشنهادها به عنوان مدیر حامی برتر انتخاب و مفتخر به دریافت این لوح می گردید .".

همچنین مهندس یعسوب قلیچ لی دبیر کارگروه عالی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای شرکت برق منطقه ای سمنان نیز موفق به دریافت لوح سپاس به عنوان دبیر برتر این جشنواره گردید .

گفتنی است در این مراسم از آقای مهندس یعسوب قلیچ لی بعنوان سرارزیاب وخانم مونا جهانشاهی بعنوان ارزیاب دهمین جشنواره ملی نظام پیشنهادها با اهدا لوح سپاس تقدیر بعمل آمد .

 

تاریخ:
1398/12/12
تعداد بازدید:
134
منبع: